Brian's huge chordlist collection logo

Brian's huge chordlist collection

Five Stringed Banjo - Double C - A#9dim5 / Bb9dim5

Tuning

Basenote

Show

Sort by

Language

Five Stringed Banjo in Double C-Tuning (G,5 C G C D')

Choose Chord:

Fingerings for A#9dim5 / Bb9dim5

Inversions:

A#9dim5 = Bb9dim5
8 0 7 0 68 8 5 0 08 0 5 8 08 0 7 8 08 8 7 0 0
8 8 7 0 68 0 7 8 68 8 5 8 08 8 7 0 8...
A#9dim5/C = Bb9dim5/C
x 0 7 8 8x 8 7 0 8x 2 3 0 6x 0 3 2 6x 10 7 0 6
x 0 7 10 610 10 7 8 010 8 7 10 010 8 7 0 8...
A#9dim5/D = Bb9dim5/D
12 10 13 12 012 12 13 10 012 10 13 10 1012 8 9 12 812 10 13 12 10
12 10 13 12 x12 12 13 10 x12 10 13 14 10
A#9dim5/E = Bb9dim5/E
14 10 13 12 014 12 13 10 014 10 13 14 10
A#9dim5/G# = Bb9dim5/Ab
6 0 3 0 06 4 3 0 06 0 3 4 06 2 3 0 06 0 3 2 0
6 0 7 0 86 0 3 2 66 2 3 0 66 2 3 0 2...
Printer friendly version
Impressum