Brian's huge chordlist collection logo

Brian's huge chordlist collection

Guitar - Open A - Cmdim13

Tuning

Basenote

Show

Sort by

Language

Guitar in Open A-Tuning (E, A, E A C#' E')

Choose Chord:

Fingerings for Cmdim13

Inversions:

Cmdim13
x 3 4 1 2 1x 3 4 6 4 38 6 6 8 7 68 8 6 6 7 6x x 8 6 4 4
8 6 4 5 4 48 6 4 6 4 48 6 4 8 4 48 8 4 6 4 4...
Cmdim13/D
x 5 4 6 4 810 11 11 10 11 1310 11 13 10 11 11
Cmdim13/D# = Cmdim13/Eb
x 6 4 3 4 3x 6 8 8 7 6x 6 4 3 4 xx 6 8 8 7 xx x 11 8 7 8
x 6 4 5 4 8x 6 4 6 4 811 11 8 8 9 8x 6 4 8 4 8...
Cmdim13/F
x x 1 3 2 4x 8 8 6 7 61 3 4 1 2 11 1 4 3 2 11 1 1 3 2 4
1 3 1 1 2 41 3 4 3 2 1x 8 8 6 7 xx 8 4 6 4 8...
Cmdim13/G
3 3 4 6 4 33 6 4 3 4 33 3 3 6 4 43 6 3 3 4 43 3 4 6 4 x
3 6 6 3 4 43 6 4 3 4 43 6 4 3 4 63 6 4 3 4 x...
Cmdim13/G# = Cmdim13/Ab
x x 4 3 2 14 3 1 1 2 14 6 3 3 4 34 1 1 3 2 14 3 3 6 4 3
x x 4 6 4 8x 11 11 8 9 8x 11 11 8 11 84 6 8 5 4 4...
Cmdim13/A# = Cmdim13/Bb
x 1 4 3 2 16 6 8 8 7 66 8 8 6 7 66 6 6 8 7 86 8 6 6 7 8
x 13 13 11 11 116 6 8 8 7 xx 13 11 11 11 136 8 8 6 7 8...
Printer friendly version
Impressum