Brian's huge chordlist collection logo

Brian's huge chordlist collection

Guitar - Open A - C#m7 / Dbm7

Tuning

Basenote

Show

Sort by

Language

Guitar in Open A-Tuning (E, A, E A C#' E')

Choose Chord:

Fingerings for C#m7 / Dbm7

Inversions:

C#m7 = Dbm7
9 7 7 7 7 79 11 9 7 7 79 11 12 11 10 99 7 9 7 7 79 11 7 7 7 7
9 11 12 11 10 09 11 0 7 7 79 7 0 7 7 79 7 7 7 7 9...
C#m7/E = Dbm7/E
0 7 9 7 7 70 4 0 2 0 40 4 4 2 0 00 4 4 2 0 40 4 0 2 3 4
0 11 9 7 7 70 4 4 2 3 40 4 4 2 3 00 11 7 7 7 9...
C#m7/G# = Dbm7/Ab
4 4 0 2 0 04 4 4 2 0 04 4 4 7 7 74 4 0 7 7 74 4 0 4 7 7
4 7 4 4 7 74 7 7 4 7 74 7 7 7 0 04 7 7 4 0 4...
C#m7/B = Dbm7/B
7 11 9 7 7 77 7 9 7 7 77 11 9 7 7 97 7 7 7 7 97 11 9 7 10 9
7 7 9 7 7 97 11 7 7 10 97 7 7 11 10 97 11 7 7 7 9...
Printer friendly version
Impressum